Early Bird: 1 nov. 2018
Sidste frist: 30 nov. 2018
Frist for præsentationer: 30 nov. 2018
Præsentationer


”Postere skal medbringes i udprintet version klar til at hænge op onsdag under frokosten. Formatet er A0 portræt.
Der er afsat 15 minutter til hver præsentation. Dette giver 12 minutter til præsentation og 3 minutter til spørgsmål og diskussion samt skift til næste taler. Præsentationen skal laves i PowerPoint og vil blive vist i 16:9 format. Indleveringen sker via følgende link: https://nextcloud.sdu.dk/index.php/s/NpLXGMjmeLLA9kq og ikke via mail, som det lige nu er oplyst på hjemmesiden!
Nextcloud er en sikker platform, hvortil I kan uploade præsentationen og evt. videoer/filer, der skal bruges af præsentationen. I vil ikke kunne se hverken jeres egne uploadede filer eller andres uploadede filer efter upload og det er kun Anne Boisen Petersen, der vil have adgang til disse.
Alt I uploader til jeres præsentation skal navngives på følgende måde: ”sessionsnummer_tidsinterval_efternavn på oplægsholder” (Fx ”9_14.15-14.30_Svane”).
Det gælder altså også videoer og andre filer end selve PowerPoint-filen. Hvis man får brug for at uploade igen, gentag proceduren fra første gang og navngiv filen på præcis samme måde som ved først indlevering. Vi bruger den senest indleverede fil.
Deadline for indlevering af præsentation er 12:30 dagen før man præsenterer. Altså, hvis man skal præsentere onsdag d. 23., skal man indlevere sin præsentation tirsdag d. 22. senest kl 12:30. Det er selvfølgelig tilladt at indlevere sin poster før deadline.

Bemærk at der vil være en pris for det bedste studenterforedrag og bedste studenterposter