Early Bird: 1 nov. 2018
Sidste frist: 30 nov. 2018
Frist for præsentationer: 30 nov. 2018
Program

Programmet er kun midlertidigt og der tages forbehold for retten til ændringer. Tidspunkter for de enkelte oplæg kommer senere. Ved spørgsmål til programmet: havforskermoede2019@sdu.dk
Som pdf

Onsdag 23.1.19
9:00-10:00 Registrering og morgenbrød
Foran U45 & gl. fredagsbar
DANSK HAVFORSKERMØDE DANISH MARINE MAMMAL SYMPOSIUM
10:00-10:20 Velkomst v. Marianne Holmer, SDU
& Mads Leth-Pedersen, Miljø- og fødevareministeriet, U45
10:00-10:05 Welcome, Christian Riisager-Pedersen, U48A
10:05-10:25 Session 1: Artic marine mammal research
Chair: Nynne Lemming U48A
10:20-12:50 Keynote: Ronnie Glud, SDU, U45
11:00-12:45 Session 6: Kystzonen (geo/bio)
Chair: Karen Edelvang, DTU Aqua U45
Session 9A: Ny teknologi i marin forskning og overvågning
Chair: NN, U46
11:25-11:35 Short break
11:35-12:45 Session 2: Research in rorqual biology
Chair: Rikke Guldborg Hansen, U48A
12:45-13:45 Frokost/Lunch Gl. fredagsbar & kantine 2
13:45-15:15 Session 7: Fisk og Fiskeri Chair: Benni Winding Hansen, RUC U45 Fortsat session: Ny teknologi i marin forskning og overvågning 13:45-15:15 Session 9B: Ny teknologi i marin forskning og overvågning Fortsat
15:15-15:45 Kaffe/Coffee
15:45-17:00 Session 8: Marine virkemidler
Chair: Mogens Flindt, SDU, U45
Session 10: Arktis: Kobling mellem Grønlands Indlandsis og havet omkring
Chair: Søren Rygaard, AU, U46
15:45-16:39 Session 4: Research in harbour seal behaviour and monitoring
Chair: Anne-Mette Kroner U48A
16:39-17:15 Session 5: Research in marine mammal evolution
Chair: Lee Miller U48A
17:00-19:00 Postersession, Gl. fredagsbar & kantine 2
19:00-00:00 Symposium Dinner Restaurant & Udsigten
Torsdag 24.1.19
9:00-10:00 Keynote: Christian Vind, Miljø- og Fødevareministeriet
Keynote: Charlotte Arhendt Steen, Søfartsstyrelsen
Chair: Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen, U45
10:00-10:30 Kaffe, Gl. fredagsbar & kantine 2
10:30-12:30 Session 11A: Vandrammedirektiv, havstrategi og fysisk havplanlægning Chair: Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen, U45 Session 13: Formidling af havforskning Chair: Lars Seidelin, SDU, U48A
12:30-13:30 Frokost
13:30-15:15 Session 11B: Vandrammedirektiv, havstrategi og fysisk havplanlægning
Chair: Paula Canal-Vergés, COWI U45
Session 14: Plankton
Chair: Carolin Löscher, SDU U48A
15:15-16:00 Session 12: Naturgenopretning i havet
Chair: Paula Canal-Vergés, COWI U45
Session 15: Bundfauna
Chair: Gary Banta, RUC U48A
16:00-16:30 Kaffe
16:30-18:00 FN2020-mål, Klimaforandringer i Havet og Dansk Center for Havforskning
Chair: Paul Knutz, GEUS, U45

Katherine Richardson, KU

Henrik Enevoldsen, IOC UNESCO

Lars Frederiksen, COWI

Colin Stedmon, DCH
18:00-18:30 Frit Program
18:30-22:00 Festmiddag på SDU
Fredag 25.1.19
9:00-9:30 Keynote: Jens Borum, KU Chair: Erik Kristensen, SDU U45
9:30-11:00 Session 16: Reetablering af ålegræs – NOVAGRASS
Chair: Erik Kristensen, SDU U45
Session 18A: Marin Geologi og Geofysik
Chair: Katrine Juul Andresen, AU & Christof Pearce, AU, U48A
Session 21: Mikroplastik i havet
Chair: Nicol Posth, KU & Thorbjørn Joest Andersen, KU, U46
11:00-11:15 Kaffe
11:00-11:30 Kaffe
11:30-13:00 Session 17A: Samspil mellem forskning og forvaltning
Chair: Dorte Krause-Jensen, AU U45
Session 18B: Marin Geologi og Geofysik Fortsat
12:30-13:00 Session 19: Kelp Ecology
Chair: Annette Bruhn, AU U48A
13:00-14:00 Frokost
14:00-14:30 Session 17B: Samspil mellem forskning og forvaltning

Fortsat
Session 20: Oceanografi
Chair: Annette Bruhn, AU U48A
14:30-15:00 Tak for denne gang m. præmieoverrækkelse