Early Bird: 1 nov. 2018
Sidste frist: 30 nov. 2018
Frist for præsentationer: 30 nov. 2018
SessionerSPECIAL SESSIONER
Klimaforandringer i havet
Samspil mellem forskning og forvaltning
Vandrammedirektiv, Havstrategi og fysisk havplanlægning
Marine virkemidler
Ny teknologi i marin forskning og overvågning
Fisk/Fiskeri
Mikroplastik i havet
Danish Marine Mammal Symposium
Retablering af ålegræs - NOVAGRASS
Marin Geologi og Geofysik
Danmarks Havstrategi II
Arktis: Kobling mellem Grønlands Indlandsis og havet omkring

Ønsker til specielle sessioner sendes til havforskermoede2019@sdu.dk senest 1.10.2018

ALMINDELIGE SESSIONER
Biogeokemi
Bundfauna
Plankton
Danmarks internationale miljøforpligtelser
Naturgenopretning
Kystzonen (geo/bio)
Økotoksikologi
Råstofudnyttelse
Oceanografi
Remote sensing